Årsmöte 2020-10-20

 

Årsmöte Fågelfors Föräldraförening

2020-10-20

 

Närvarande: Clara Ingvarsson (ordförande), Karolin Reinholz (kassör), Malin Aronsson, Jennie Ottosson, Marlies Lohbusch, Sandra Svensson, Sandra Persson och Sofia Nyholm.

 

-          Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.

-          Dagordningen godkändes.

-          Val av mötesjusterare; Malin Aronsson och Sandra Persson.

-          Val av mötessekreterare; Jennie Ottosson.

-          Verksamhetsberättelsen läses och läggs till handlingarna.

-          Ekonomiska rapporten gås igenom.

-          Val av styrelse för läsåret 2020/2021:

Clara Ingvarsson, ordförande

Karolin Reinholz, kassör

Jennie Ottosson, sekreterare t.o.m maj 2021, sedan avgår hon. Sittande sekreterare Malin Ingvarsson avgår som sekreterare, men fortsätter som styrelseledamot.

Övriga styrelseledamöter: Eva Karlsson, Malin Aronsson, Marlies Lohbusch, Sandra Svensson, Sandra Persson, Sofia Nyholm, Malin Ingvarsson.

-          Övriga frågor: försöka värva nya medlemmar till styrelsen.

-          Vi kan konstatera att året som gått blev annorlunda pga corona. Vi har inte anordnat lika mycket aktiviteter som vi brukar, inte heller haft lika många möten.


     Vid protokollet:

 

Jennie Ottosson

Justeras:

 

Malin Aronsson                                                              Sandra Persson


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar