Dagordning 27/5-2015Fågelfors föräldraförening

27/5-2015

 

Dagordning:

 • Mötets öppning

 • Godkännande av dagordning

 • Val av justerare
   
 • Föregående mötes protokoll

 • Nytt om pågående skolutredning?

 • 6. juni
 •  
 • Övrigt

 • Nästa möte

 • Avslutning


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar