Dagordning 26/8-2015


Fågelfors föräldraförening

26/8-2015

 

Dagordning:

 • Mötets öppning

 • Godkännande av dagordning

 • Val av justerare
   
 • Föregående mötes protokoll

 • Årsmöte och styrelsesmedlemmar

 • Fritidsgården

 • Årets utflykt

 • Blommor til Helene
 • Välkomna nya lärare
   
 • Övrigt

 • Nästa möte

 • Avslutning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar