Dagordning 4/11-2015

Fågelfors föräldraförening

4/11-2015

 

Dagordning:

 • Mötets öppning

 • Godkännande av dagordning

 • Val av justerare
   
 • Föregående mötes protokoll

 • Fritidsgården

 • Hur gick badresan?

 • Planering av årsmöte nästa vecka
   
 • Övrigt

 • Nästa möte

 • Avslutning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar