Styrelsemöte 1 februari 2018

Styrelsemöte 1 februari 2018

Närvarande: Clara Ingvarsson, Malin Nilsson, Jennie Ottosson, Karolin Reinholz, Marlies Lohbusch, Eva Karlsson.

- Fritidsgården börjar v.10. Onsdagar kl.18-20 för åk.4-6. Torsdagar kl.17-19 för åk.0-3. Det var svårt att få tider denna gång, gympahallen är väldigt uppbokad. På torsdagar får vi bara vara i gympasalen fram till kl.18.30, sista halvtimmen får vi vara i pysselrummet.  Karolin fixar vaktschema.

- Det har tidigare varit ett problem när vi har fritidsgården samtidigt som biblioteket. Personalen på biblioteket vill inte att vi är i de intilliggande lokalerna samtidigt som biblioteket är öppet. Tyvärr krockar det även denna termin på torsdagar. Clara pratar med Mari Hansson i samhällsföreningen om hur vi ska lösa detta. Bibliotekspersonalen måste kunna acceptera att vi är där samtidigt som dem.


- Vi diskuterade projektet med bygget av stugan till förskolan som Sandro håller på med. Vi vill att den ska bli färdig nu då vi har skänkt en hel del pengar till honom för att bygga stugan. Clara kontaktar Sandro för att få veta när den ska bli färdig.

- Vi tittade igenom fritidsgårdens ”rum” och kom fram till att vi skulle behöva göra en uppfräschning och få det lite mysigt, så att barnen vill vara där. Det är dock lite svårt just nu med tanke på alla böcker som är där. Vems är egentligen lokalen och vems är böckerna? Clara pratar med Mari i samhällsföreningen.


- Nästa möte torsdag 1 mars kl.18.00.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar