Dagordning 7/1-2015

  • Mötets öppning
  • Godkännande av dagordning
  • Val av justerare
  • Föregående mötes protokoll
  • Julgransraskning
  •  
  •  
  • Övrigt
  • Nästa möte
  • Avslutning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar