Protokoll 3/12-2014

Närvarande:
Anja Larsen, Karolin Reinholz, Jennie Ottosson, Clara Ingvarsson, Tanja Kickartz, Ewa Karlsson och Melonie Dubberke .
 • Mötet öppnas
 • Val av justerare Tanja
 • Fortsatt planering ang bloggen som är färdig och i bruk! Jättebra!!
 • Anja informerade om samrådsmötet med skolan! Samarbete mellan föreningen och skolan diskuterades! Nytt möte i Januari!!
 • Julgransraskning tillsammans med Samhällsföreningen 10/1 kl 15:00.
  Vi står för tomte och godispåsar!
  Ewa hör med Lions och Karolin ska höra med Mari Hansson om hur många påsar som gått åt för om åren!
  Förslag på inbjudan till raskningen kollar Jennie på.
 • Vi samlas kl 17:00 den 17:e för förberedelse inför pysselkvällen!
  Karolin handlar! Jennie fixar inbjudan!!
 • En ledamot till i styrelsen diskuterades! Sandra Rynstrand ska bli tillfrågad!
 • Vem ansvarar för landisbanan! Vi återkommer med den frågan! Är idrottsföreningen intresserade att samarbeta med oss!!
 • Clara köper julkorg till förskolan och skolan!!
 • Övrigt
Nästa möte 7/1-15 kl.18:00

Mötet avslutat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar