Dagordning 12/11-2014

 • Mötets öppning
 • Godkännande av dagordning
 • Val av justerare
 • Föregående mötes protokoll
 • FF mer synlig
 • Julgransraskning med Samhällsföreningen
 • Landisbanan
 • Pysselkväll
 • Nyckeln
 • Övrigt
 • Nästa möte
 • Avslutning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar