Protokoll 26/8-2015

Styrelse möte 150826
Närvarande: Anja, Jennie, Karolin, Tanja, Ewa och Clara.
  • Mötet öppnas
  • Vi diskuterade kring nya styrelse medlemmar! Jennie sätter upp en lapp på Förskolan och skolan för att locka föräldrar att komma med i styrelsen.
  • Fritidsgården startar upp v.40 igen
  • För att få föräldrar att ställa upp som vakter på främst onsdagar sätter Jennie i hop en påminnelse till föräldrar i 4-6!
  • Tanja gör vaktschema!
  • Aktivitet till hösten! Simhallen i Hultsfred kom på förslag!
  • Blommor till Helene! Jennie har köpt en blomma och Anja har lämnat över den till Helene!
  • Nästa möte 16/9 kl: 17:30
  • Mötet avslutat!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar