Dagordning 15/4-2015 • Mötets öppning

 • Godkännande av dagordning

 • Val av justerare
   
 • Föregående mötes protokoll

 • Fritidsgården onsdagar

 • Skrivelse om pågående skolutredning

 • Hjälp till förskolan

 • Elektrisk boldpump till skolan 

 • 6. juni
   
 • Övrigt

 • Nästa möte

 • Avslutning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar