Protokoll 16/2-2016

Fågelfors föräldraförening

Styrelsesmöte 16/2-2016

Närvarande: Anja Larsen, Clara Ingvarsson, Karolin Reinholz, Malin Andersson,
Eva Karlsson, Melanie Dubberke


Protokoll

  •  Mötet öppnas
  • Fritidsgården diskuterades. Karolin har gjort en mall till ett vaktschema och skrivit ner regler. Vi frågar vilka som kan vara vakter och Karolin gör vaktschemat. Fritidsgården börjar v.9. Clara sätter upp en skylt på dörrarna i skolan att fritidsgården snart börjar.
  •       Tårtkalaset 6/6. Ska vi vara med? Vi föreslår samhällsföreningen att vi kan hjälpa till med servering av tårta, fiskdamm och hoppborg. Vi behöver dock hjälp med tårtserveringen. Vi vill inte vara med och sponsra presenter till lotteriet.
  •       Brevet till kommunen gällande skolutredningen är färdigskrivet. Anja mejlar det till kommunen inom kort.
  • Vi har fått en inbjudan från ”Astrid Lindgrens hembygd” om ett inspirationsmöte den 12/3. Men vi anser att vi är för några för att kunna hinna med att delta på det.
  • Karolin har kontaktat Christina Dahlén på kommunen angående att vi inta har fått något bidrag senaste tiden. Eftersom att vi har bytt kassör har kommunen försökt sätta in pengarna på fel konto. Men det är alltså löst nu. Christina ville ha lite info om vad vi gör och Karolin hänvisade till bloggen.
  •       Frågan om att barnen inte får komma in i skolan fören kl.7.55 kom upp. Barnen hinner inte att ta av sig till kl.8.00 när skolan börjar. Vi i föräldraföreningen gör inget åt detta i första hand, utan förälder försöker att lösa det genom att läsa på vad som gäller och ev kontakta rektorn.
  • Nästa möte: 6/4-2016 kl. 18:00
  • Mötet avslutat!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar