Årsmöte 11/11-2015

Årsmöte 11/11-2015

Närvarande: Anja Larsen. Karolin Reinholz, Jennie Ottosson, Clara Ingvarsson, Eva Karlsson, Olof Kuster, Marlies Lohbusch och Natalia Semvshkina.

- Mötet öppnas. Ordförande för kvällen valdes Anja. Sekreterare Jennie och justerare Eva.

- Genomgång av verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport som lästes och lades till handlingarna.

- Styrelsens sammansättning består i dagsläget av 6 ledamöter.

- Tanja Kickartz och Jennie Ottosson avgår ur styrelsen och Malin Andersson valdes till ny ledamot i styrelsen.

Ordförande: Anja Larsen
Kassör: Karolin Reinholz
Sekreterare: Clara Ingvarsson

Övriga ledamöter: Eva Karlsson, Melanie Dubberke, Malin Andersson (ny).

- Inga övriga frågor.

- Mötet avslutas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar