Dagordning 3/12-2014

 • Mötets öppning
 • Godkännande av dagordning
 • Val av justerare
 • Föregående mötes protokoll
 • Blogg
 • Samarbete mellan skolan och föreningen
 • Julgransraskning
 • Pysselkväll
 • Extra ledamot
 • Landisbanan
 • Julkorg
 • Övrigt
 • Nästa möte
 • Avslutning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar