Dagordning 3/3-2015

 • Mötets öppning
 • Godkännande av dagordning
 • Val av justerare
 • Föregående mötes protokoll
 • Fritidsgården
 • Möte 23/2-2015 om pågående skolutredning
 • Möte 24/2-2015 om 6. juni
 • Förstehjälp och försäkring 
 • Förskolans vattenbana
 •  
 • Övrigt
 • Nästa möte
 • Avslutning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar