Protokoll 12/11-2014

Närvarande:
Anja, Jennie, Carolin, Tanja, Ewa och Clara.
 • Mötet öppnas
 • Val av justerare: Clara Ingvarsson
 • Vi pratade om hur föreningen ska bli bättre att komma ut med info och dylikt! På förslag med en sida på Facebook och ev blogg eller en hemsida på nätet! Anja kollar vidare på detta!!
 • Jennie sätter upp en lapp på förskolan och ev skolan, där våra namn, telefon och email adress finns tillgängligt!
 • Julgransraskning tillsammans med samhällsföreningen ev 11/1-15. Planerar vidare på nästa möte!
 • Vi hoppas på en snörik vinter så landisbanan kan utnyttjas med korv grillning och trevlig gemenskap!
 • 10/12 17:30 har vi en pysselkväll i matsalen för hela familjen! Mysigt!!
  Vi bjuder på varm chocklad och hembakade lussebullar( Eva)
  Jennie gör inbjudan och Tanja kan tänka sig handla material till kvällen!
 • Nästa säsong finns nyckeln till skolan hos Eva Karlsson
 • Övriga frågor
  Läderbollar önskas till fritidsgårdskvällarna 
 • Nästa möte 3/12 17:30
Mötet avslutat


Sekreterare                                                 Justerare

Jennie Ottosson                                          Clara Ingvarsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar