Styrelsemöte 30 augusti 2018

Protokoll för Föräldraföreningen Fågelfors
Datum 30/8-18
Närvarande Malin, Clara, Caroline, Jennie, Marlies och Malin.
 Fritidsgården
Förskolan renoveras för tillfället och då använder förskolan gymnastikhallens lokaler.
Det är sagt att dem ska ha gymnastikhallen till den 5/10-18.
Vi kommer att göra ett vaktschema och räkna med att vi kan komma igång med
fritidsgården den 9/10-18 och köra på i 9 veckor framåt.
Tiderna för fritidsgården är tisdag klockan 17.00-19.00 årskurs 0-3 och torsdagar
klockan 18.00-20.00 för årskurs 4-6.
Det är bra om det finns klasslistor som vi kan kolla på vilka som får komma. En
telefonlista med nummer till de som är vakter. Ska man vara vakt och får förhinder
så måste man försöka hitta en ersättare själv.
Vi får hjälpas åt att kolla vilka som kan vara vakter.
Nyckeln kommer att fortsätta att vara hos Caroline man får hämta den där.
Caroline har ansvar för att handla in fika och det som behövs till fritidsgården.
 Marie ska återkomma till Clara angående biblioteket hur det blir och för ett
eventuellt möte.
Skolan undrar om de kan utnyttja rummet för tillfällig undervisning.
Vi kan fråga barnen om det är något speciellt de vill köpa in.
 Årsmöte 8/11-18
Kuverten med inbjudan till årsmöte, medlemsavgift och verksamhetsberättelse ska
lämnas ut till alla.
 Aktivitet under hösten blir Hultsfreds simhall söndag den 17/11-18 klockan 11.00. Vi
möts där. Anmälan en vecka innan aktivitet. Alla medlemmar får gratis inträde.
 Vi ska försöka hitta nya medlemmar till föreningen. Vi kan fråga Sandra P, Sandra S
och Jenny Front.
 Ny medlemsavgift blir 130kr
 Nästa möte onsdag den 26/9-18 klockan 18.00

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar