Dagordning 4/2-2015

 • Mötets öppning
 • Godkännande av dagordning
 • Val av justerare
 • Föregående mötes protokoll
 • Sportlov
 • Fritidsgården
 • Regler för föreninger
 • Möte 23/2-2015 om pågående skolutredning
 • Övrigt
 • Nästa möte
 • Avslutning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar