Protokoll 4/11-2015

Protokoll 4/11-2015
 

Närvarande: Anja, Karolin, Jennie, Clara, Melanie och Tanja
  • Mötet öppnas
  • Fritidsgården: Ifall olyckan skulle vara framme och föräldrar behöver kontaktas under fritidsgårds kvällarna lämnar Jennie en telefonkatalog( skolkatalogen)
  • Genomgång badresan som i skrivande stund är genomförd med ca 20 anmälda barn och föräldrar!
  • Årsmöte 11/11 Kl. 18:00 hoppas så många som möjligt kan komma! Karolin fixar kaffe och Clara bakar( trevligt)
  • Marie Hansson har blivit ombedd att se över ekonomin och Anja skriver en verksamhetsberättelse till årsmötet!
  • Eftersom Jennie och Tanja kommer att avgå ur styrelsen behövs ersättare! En ersättare är intresserad!
  • Vi beslutade att styrelsen får bestå av sex eller ev. fem ledamöter framöver! Om ingen dyker upp på årsmötet vill säga! Hoppas!!
  • Inga övriga frågor
  • Nästa möte till årsmöte 11/11-2015
  • Mötet avslutat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar