Protokoll 8/9-2016

Protokoll från möte den 8/9-16


Närvarande: Clara, Eva, Caroline och Malin

Anja Larsen har flyttat. Därför väljs Clara Ingvarsson till ordförande och Malin Andersson till sekreterare.

* Fritidsgården:
Clara väntar på svar från kommunen angående vilka dagar vi kan ha fritidsgården. Om allt går som vi tänkt blir det tisdagar för de små barnen klockan 17.00-19.00 och onsdagar klockan 18.00-20.00. Caroline kollar vilka som kan vara vakter. Start för fritidsgården blir vecka 40 till vecka 49. Vi ska se till att samla barnen innan och se vad de vill göra för att minska att det blir allt för stökigt. Ringarna i gymnastiksalen får inte användas.

* Årsmöte
Datum får årsmöte blir 20/10-16. Vi ska försöka få tag i nya medlemmar. Lappar angående årsmötet ska delas ut till alla barnen och Eva delar ut de och medlemsavgifterna. Malin bakar till fikat. Caroline handlar kaffe, mjölk med mera till mötet. Clara förbereder alla papper och skriver ihop det som behövs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar